Träna för ett friskare liv

Träning och motion är inte bara något som gör att man förbättrar sin kondition, blir starkare och ökar sin fettförbränning, det gör också att man blir friskare och minskar risken att drabbas av en rad olika sjukdomar och just detta skall vi titta lite närmare på här nedan.

Några av de sjukdomar som man minskar risken att drabbas av om man tränar och motionerar regelbundet är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, hjärtinfarkt samt vissa former av cancer.

Träning har också visat sig ha en minskad risk för att drabbas av förkylning. I en undersökning som gjordes för några år sedan visade det sig nämligen att personer med en fysiskt hög aktivitetsnivå hade 18 procent lägre förekomst av förkylningar under en 15-veckorsperiod än vad människor med en fysiskt låg aktivitetsnivå hade.

Träning och motion gör dessutom inte bara att man blir fysiskt friskare utan även psykiskt friskare. När man tränar så ökar nämligen produktionen av hormonerna serontonin och dopamin samt endorfiner i kroppen. Dessa motverkar både ångest och depression. Även självförtroendet och självkänslan stärks genom träning.