Vikten av träning

Träning är en av nycklarna till att må bra och bibehålla en god hälsa. Anledningarna till varför man bör träna samt vilka olika positiva effekter det har på kroppen tänkte vi titta närmare på här nedan.

En av de viktigaste anledningarna att träna är att man både blir starkare och får bättre kondition. Samtidigt ökar också energin och vitaliteten.

Träning hjälper även till att öka energiförbrukningen, vilket i sin tur leder till att förbränningen av onödigt kroppsfett ökar, något som i sin tur minskar risken för övervikt.

En annan viktig aspekt av träning är att träning fungerar både anti-inflammatoriskt och smärtlindrande samtidigt som träning även hjälper till att förebygga ett antal olika sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt vissa former av cancer.

En annan bra anledning att träna är att risken att drabbas av ryggont minskar om man tränar buk- och ryggmuskler på ett bra sätt.

Ytterligare en positiv effekt som träning har på kroppen och även för själen är att träning minskar stress och även risken att drabbas av ångest och depression.